PROJEKT LETIŠTĚ

Letiště Praha vyhlásila program  Ventilace: Ochrana proti vnějšímu hluku.

S ohledem na hlukovou zátěž se Letiště Praha dlouhodobě snaží o ulehčení situace občanů, kteří žijí v bezprostřední blízkosti letiště. Program větrání s rekuperací představuje vedle oken další protihlukové opatření pro rodinné domy..